Liên hệ

LIÊN HỆ KINH DOANH

Nguyễn Văn Quý - Tổng trưởng phòng

ĐT: 0945 333 555

Mail: [email protected]

Lê Anh Kiệt - Trưởng nhóm bán hàng

ĐT: 0962 010 264

Mail: [email protected]

Phạm Huỳnh Phước - Trưởng nhóm bán hàng

ĐT: 0976 848 082

Mail: [email protected]

Trần Thanh Lộc - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0909171299

Mail: [email protected]

Phạm Tuấn Khanh - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0792323462

Mail: [email protected]

Trần Diễm Châu - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0939336007

Mail: [email protected]

Hồ Anh Quân - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0908988862

Mail: [email protected]