Liên hệ

LIÊN HỆ KINH DOANH

Cao Xuân Thanh - Trưởng nhóm bán hàng

ĐT: 0909 717 983

Mail: [email protected]

Huỳnh Thái Nam - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0904 413 072

Mail: [email protected]

Vũ Nguyễn Thuỳ Dương - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0903643659

Mail: [email protected]

Ngô Thị Minh Thư - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0938 238 469

Mail: [email protected]

 

 

Đinh Văn Thuận - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0932 168 093

Mail: [email protected]

 

Lê Thị Trà My - Tư vấn bán hàng

ĐT: 0906 861 653

Mail: [email protected]